ელექტორნული გაზეთი - ცხელ-ცხელი ამბები

მოსწავლეთა დემოტივაციის გამომწვევი მიზეზები რუსული ენის გაკვეთილზე

რუსული ენის გამოყენების სივრცე საქართველოში სულ უფრო ვიწროვდება. დღეს რუსული ენის ცოდნა ხდება ნელ-ნელა წინაპირობა კარიერული წინსვლისთვის. შესაბამისად, ამ ფონზე მოტივაცია ერთადერთი მამოძრავებელი ძალაა რუსული ენის შესწავლის პროცესში. სკოლაში მოსწავლეები უცხო ენებში თვლიან, რომ...

როგორ გავაუმჯობესოთ სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობის გზით მოსწავლეთა საკლასო ქცევა

მოცემული ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომელიც განხორციელდა სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარიანის საჯარო სკოლაში, ამავე სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებლის მიერ. კვლევა განხორციელდა 2018-2019 სასწავლო წელს. კვლევის თემა –  „როგორ გავაუმჯობესოთ სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა...

94-ე საჯარო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლეთა ჩართულობის გაუმჯობესების გზების კვლევა ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილებზე

თანამედროვე სკოლის გამოწვევაა აღზარდოს და მოამზადოს მოსწავლე დემოკრატიული საზოგადოების ასაშენებლად, სწორედ ამ ასაკიდან იწყება პიროვნებად ფორმირების პროცესი, მზადება ცხოვრების გამოწვევების გასამკლავებლად. კრიტიკული აზროვნების, ანალიზის, მსჯელობის უნარების განვითარება მნიშვნელოვანია ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილებზე. განსაკუთრებით...

წერითი -უნარ ჩვებების პრობლემების გაუმჯობესება რუსულ ენაში 94 – ე საჯარო სკოლის მე-8 კლასის მოსწავლეებში

ჩემ პედაგოგიურ პრაქტიკიაზე დაკვირვებამ მიჩვენა, რომ უახლოეს წლებში მოსწავლეთა სასწავლო შედეგები რუსულ ენაში უფრო დაბალი იყო გასულ წლებთან შედარებით. წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომელიც 94 -ე საჯარო სკოლაში ჩატარდა. ჩემს საკვლევ საკითხს...

ქ. თბილისის 94-ე საჯარო სკოლის 85 კლასის მოსწავლეების ლექსიკური მარაგის გაუმჯობესება რუსულ ენაში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს სსიპ ქალაქ თბილისის #94 საჯარო სკოლაში განხორციელებულ პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს. საკვლევ საკითხს წარმოადგენდა ამავე სკოლის 8 კლასის მოსწავლეების რუსულ ენაში ლექსიკური მარაგის გამდიდრების გზების ძიება. ჩემი მთავარი მიზანი იყო გავრკვეულიყავი იმაში,...

ბუნებისმეტყველების სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლება მეოთხე კლასში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომელიც განხორციელებულია სსიპ ქალაქ თბილისის N94 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგის მიერ. კვლევა ჩატარდა 2018 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის მაისის ჩათვლით. საკვლევ საკითხს წარმოადგენს მეოთხე კლასში ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზე...

Inline
Inline