“საქართველოში გაცემული დიპლომი იქნება აღიარებული ევროკავშირში”

 ევროპის ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოების ასოციაციის (ENQA) პრეზიდიუმმა საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წევრობის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. საქართველოს პრემიერმინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განათლების

Read more

უცხოეთიდან საქართველოში მობილობის წესით გადმოსვლის ახალი მექანიზმი შეიქმნა

სტუდენტების ინტერესების დაცვის მიზნით, უცხოეთიდან საქართველოში მობილობის წესით გადმოსვლის ახალი მექანიზმი შეიქმნა. როგორც განათლების სამინისტროსგან ვიგებთ, კერძო კომპანიები, მოკლე ტექტური

Read more

ავტორიზაციის საბჭომ IBSU-თან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა

რამდენიმე დღეა არ წყდება საუბრები შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტიტესთვის სტუდენტების მიღების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. მაღალი საზოაგოდებრივი ინტერსებიდან გამომდინარე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების

Read more

გამოცდების ეროვნული ცენტრის განცხადება პედაგოგების, აბიტურიენტებისა და სტუდენტებისთვის

აბიტურიენტები, სტუდენტები, მაგისტრანტობის კანდიდატები და პედაგოგები/პედაგოგობის მსურველი პირები, რომლებიც გამოცდების დროს საჭიროებენ სპეციფიკურ საგამოცდო გარემოს შესაბამისი ცნობა (ფორმა №100) შეფასებისა

Read more

მსოფლიოს 10 უნივერსიტეტი, რომლის კურსდამთავრებულებს ყველაზე მაღალი ანაზღაურება აქვთ

გამოცემა BusinessInsider-მა მსოფლიოს საუკეთესო ბიზნეს სკოლების რეიტინგი შეადგინა. კვლევის დროს გამოცემა 5 ძირითად ცვლადს დაეყრდნო: რეპუტაცია, პოტენციური ანაზღაურება უნივერსიტეტის დამთავრების

Read more

თსუ-ში რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი აირჩიეს

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი დარეჯან თვალთაძე გახდა. იგი რექტორის მოვალეობას შეასრულებს უნივერსიტეტის ახალი რექტორის არჩევამდე. რექტორის არჩევნები 2016 წლის 20 აგვისტოს

Read more