მოსწავლეთა დემოტივაციის გამომწვევი მიზეზები რუსული ენის გაკვეთილზე

რუსული ენის გამოყენების სივრცე საქართველოში სულ უფრო ვიწროვდება. დღეს რუსული ენის ცოდნა ხდება ნელ-ნელა წინაპირობა კარიერული წინსვლისთვის. შესაბამისად, ამ ფონზე

Read more

მოსწავლეთა საკლასო ქცევის გაუმჯობესება მშობელთა სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობის გზით

მოცემული ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომელიც განხორციელდა სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარიანის საჯარო სკოლაში, ამავე სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებლის

Read more

მე-9 კლასის მოსწავლეთა ჩართულობის გაუმჯობესების გზების კვლევა ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილებზე

თანამედროვე სკოლის გამოწვევაა აღზარდოს და მოამზადოს მოსწავლე დემოკრატიული საზოგადოების ასაშენებლად, სწორედ ამ ასაკიდან იწყება პიროვნებად ფორმირების პროცესი, მზადება ცხოვრების გამოწვევების

Read more

წერითი -უნარ ჩვებების პრობლემების გაუმჯობესება რუსულ ენაში 94 – ე საჯარო სკოლის მე-8 კლასის მოსწავლეებში

ჩემ პედაგოგიურ პრაქტიკიაზე დაკვირვებამ მიჩვენა, რომ უახლოეს წლებში მოსწავლეთა სასწავლო შედეგები რუსულ ენაში უფრო დაბალი იყო გასულ წლებთან შედარებით. წინამდებარე

Read more

ქ. თბილისის 94-ე საჯარო სკოლის 85 კლასის მოსწავლეების ლექსიკური მარაგის გაუმჯობესება რუსულ ენაში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს სსიპ ქალაქ თბილისის #94 საჯარო სკოლაში განხორციელებულ პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს. საკვლევ საკითხს წარმოადგენდა ამავე სკოლის 8 კლასის

Read more

ბუნებისმეტყველების სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლება მეოთხე კლასში

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს, რომელიც განხორციელებულია სსიპ ქალაქ თბილისის N94 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგის მიერ. კვლევა ჩატარდა

Read more