სიტყვების წაკითხვის სწავლება პირველ კლასში

ანბანისა და სიტყვის წაკითხვა, ფონოლოგიურ უნარებთან ერთად გაწაფული კითხვის საფუძველში დგანან. სწორედ ანბანისა და სიტყვის წაკითხვისათვის საჭირო უნარებს ეფუძნება გაწაფული

Read more

მაღალი სააზროვნო უნარების განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები 9 კლასში

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, საბუნებისმეტყველო საგნების და მათ შორის ქიმიის სწავლების მთავარი ამოცანაა მოსწავლეებს გამოუმუშავდეთ გარე სამყაროზე დაკვირვების უნარი, სამყაროში

Read more

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების-სწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსწავლესთან მუშაობისას არსებული პრობლემები და მათი გაუმჯობესების გზები ინგლისურის გაკვეთილზე მე-7 კლასში

აღნიშნული ნაშრომი არის პრაქტიკული კვლევის ანგარიში. კვლევა განახორციელა ინგლისური ენის პედაგოგმა – ია კოკოშაშვილმა სსიპ თელავის N5 საჯარო სკოლის მე-7

Read more