საკონემდებლო ბაზა დირექტორების სერტიფიცირების გამოცდისათვის

lawქვემოთ მოცემულ ბმულზე ატვირთულია ის საკანონმდებლო ბაზა (2013 წლის 26 ივლისის მდგომარეობით), რომელიც ჩამოთვლილია საჯარო სკოლის დირექტორების სერტიფიცირებისათვის განსაზღვრულ საგამოცდო პროგრამაში

 

 

საქართველოს კონსტიტუცია;

საქართველოს შრომის კოდექსი;

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ”;

საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ”;

საქართველოს კანონი ,,ზოგადი განათლების შესახებ”;

,,მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 14 ივლისის №57/ნ  ბრძანება;

,,სკოლის დირექტორის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 30 აგვისტოს №80/ნ ბრძანება;

,,მოსწავლის ქცევის კოდექსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 30 აგვისტოს №79/ნ ბრძანება;

,,ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 18 ოქტომბრის №84 დადგენილება;

„ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის №36/ნ ბრძანება;

,,მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 21 ნოემბრის №1014 ბრძანება;

,,საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უსაფრთხოების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  2010 წლის 20 აპრილის №28/ნ ბრძანება;

,,საჯარო სკოლის დირექტორის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 30 ნოემბრის №115/ნ ბრძანება;

,,ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩარიცხვისა და მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 6 იანვრის №05/ნ ბრძანება.

 

ფაილის გადმოსაწერად დააჭირეთ ქვემოთ მოცემულ ბმულს.

გისურვებთ წარმატებებს!!!

 

download-button-moves

დატოვეთ კომენტარი

One thought on “საკონემდებლო ბაზა დირექტორების სერტიფიცირების გამოცდისათვის

  • 27/07/2013 at 22:27
    Permalink

    gadmoweriT gadmovwer,magram chemi kopi ar kiTxulobs ra vqna?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *