„მასწავლებლის ეროვნული სკოლა“

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ახალი, სპეციალური პროგრამა – „მასწავლებლის ეროვნული სკოლა“ წარადგინა, რომელიც მასწავლებლობის მაძიებელთა და მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლების დახმარებასა ხელშეწყობას გულისხმობს.

პროგრამა იძლევა საშუალებას, გადამზადებულმა მასწავლებლებმა საგნობრივი ჯგუფის და/ან მომიჯნავე საგნებში, ერთზე მეტი საგანი ასწავლონ.

მასწავლებლები მომზადდებიან:

  1. ფიზიკა, მათემატიკა, ტექნოლოგიების
  2. ბიოლოგია და ქიმიის
  3. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების
  4. ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლების
  5. დაწყებითი განათლების  (ქართული, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება)  მიმართულებით.

მსმენელები ასევე მომზადდებიან ქართულ ენასა და ლიტერატურაში და ფიზიკურ აღზრდაში.

წყარო – mes.gov.ge

დატოვეთ კომენტარი