ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი, საგამოცდო ადგილები და გამოცდაზე მოქცევის წესები

დადგინდა აბიტურიენტთა საგამოცდო განრიგი, სადაც მითითებულია როგორც საგამოცდო ადგილი, ასევე გამოცდის კონკრეტული თარიღი და დრო. ყველა აბიტურიენტს შესაძლებობა აქვს იხილოს

Read more

უცხოეთიდან საქართველოში მობილობის წესით გადმოსვლის ახალი მექანიზმი შეიქმნა

სტუდენტების ინტერესების დაცვის მიზნით, უცხოეთიდან საქართველოში მობილობის წესით გადმოსვლის ახალი მექანიზმი შეიქმნა. როგორც განათლების სამინისტროსგან ვიგებთ, კერძო კომპანიები, მოკლე ტექტური

Read more

საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანა 27 აგვისტომდე გაგრძელდა

აბიტურიენტების ინტერესების გათვალისწინებით, საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანის (საგანმანათლებლო პროგრამების დამატება, გადაადგილება, წაშლა) ვადა გახანგრძლივდა. პრიორიტეტულ ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანა აბიტურიენტებს შეეძლებათ 27 აგვისტოს

Read more

გამოცდების ეროვნული ცენტრის განცხადება პედაგოგების, აბიტურიენტებისა და სტუდენტებისთვის

აბიტურიენტები, სტუდენტები, მაგისტრანტობის კანდიდატები და პედაგოგები/პედაგოგობის მსურველი პირები, რომლებიც გამოცდების დროს საჭიროებენ სპეციფიკურ საგამოცდო გარემოს შესაბამისი ცნობა (ფორმა №100) შეფასებისა

Read more

განათლების მინისტრმა მეორადი ჩარიცხვების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო

განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ მეორადი ჩარიცხვების გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. დღეს, უნივერსიტეტის გარეთ დარჩენილი აბიტურიენტების მშობლები თამარ სანიკიძეს შეხვდნენ, მათ

Read more

გამოცდებში დარეგისტრირებულთა საგამოცდო ბარათების გაცემა დაიწყო.

საგამოცდო ბარათები თბილისში 17 ივნისიდან, რეგიონებში -18 ივნისიდან დარიგდება. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები საგამოცდო ბარათებს საკუთარ სკოლებში მიიღებენ, სკოლადამთავრებულები, ისევე როგორც მაგისტრანტობის კანდიდატები, რეგისტრაციისას მითითებულ ადგილებზე. მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების მონაწილეები ბარათის

Read more