განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კომენტარი

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების“ მიხედვით  ავტორიზაციის გაუქმების საფუძველი შესაძლებელია გახდეს დაწესებულების ავტორიზაციის 3

Read more

აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია გაუუქმდა

2012 წლის 18 დეკემბერს, სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში  შევიდა საინიციატივო ჯგუფის წერილი, რომელშიც მითითებული იყო ინფორმაცია საქართველოს

Read more