ავტორიზაციის საბჭომ IBSU-თან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა

რამდენიმე დღეა არ წყდება საუბრები შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტიტესთვის სტუდენტების მიღების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. მაღალი საზოაგოდებრივი ინტერსებიდან გამომდინარე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების

Read more

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის განცხადება

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, სახელმწიფოს წინაშე არსებული ფინანსური დავალიანების დაფარვის შესახებ, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის გამოხმაურება მოჰყვა.

Read more

აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია გაუუქმდა

2012 წლის 18 დეკემბერს, სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში  შევიდა საინიციატივო ჯგუფის წერილი, რომელშიც მითითებული იყო ინფორმაცია საქართველოს

Read more