ტესტირების შედეგებთან და პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებული პრეტენზიების წარდგენა და განხილვა

ü  სერტიფიცირების ეტაპის ტესტირების  შედეგების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, დირექტორობის მსურველს უფლება აქვს ტესტურ დავალებათა სისწორესთან და პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებული

Read more

აბიტურიენტტა და სტუდენტთა საპრეტენზიო განაცხადების მიღება იწყება

აბიტურიენტთა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა საპრეტენზიო განაცხადების მიღება მოხდება 3-დან 8 აგვისტოს ჩათვლით. სააპელაციო განაცხადები მიიღება: თბილისში – ტექნიკური

Read more