2016 წლის “ასაკობრივი ექსტერნის” გამოცდაზე რეგისტრაცია

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 22 აპრილის N339 და N344 ბრძანებების თანახმად, გამოცხადდა მე-12 კლასის დაძლევის ე.წ. “ასაკობრივი ექსტერნის” გამოცდები.

Read more

ექსტერნის გამოცდის ვადები განისაზღვრა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის N339 ბრძანების თანახმად, იმ პირებს, რომლებსაც სურთ მე-12 კლასში შემავალი საგნები ექსტერნატის ფორმით დაძლიონ, გამოცდაზე რეგისტრაცია

Read more

2015-2016 სასწავლო წლის გამოსაშვები გამოცდების პროგრამები დამტკიცდა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 27 იანვრის N53 ბრძანებით დამტკიცდა 2015-2016 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების პროგრამები შემდეგ

Read more

აბიტურიენტტა და სტუდენტთა საპრეტენზიო განაცხადების მიღება იწყება

აბიტურიენტთა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა საპრეტენზიო განაცხადების მიღება მოხდება 3-დან 8 აგვისტოს ჩათვლით. სააპელაციო განაცხადები მიიღება: თბილისში – ტექნიკური

Read more