2016 წლის “ასაკობრივი ექსტერნის” გამოცდაზე რეგისტრაცია

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 22 აპრილის N339 და N344 ბრძანებების თანახმად, გამოცხადდა მე-12 კლასის დაძლევის ე.წ. “ასაკობრივი ექსტერნის” გამოცდები.

Read more

2016 წლის “გაცდენების ექსტერნის” გამოცდებზე რეგისტრაციის გზამკვლევი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 22 აპრილის N340 ბრძანების თანახმად, მე-12 კლასელთათვის გამოცხადდა ე.წ. “გაცდენების” ექსტერნის გამოცდები. ქვემოთ

Read more

ექსტერნის გამოცდის ვადები განისაზღვრა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის N339 ბრძანების თანახმად, იმ პირებს, რომლებსაც სურთ მე-12 კლასში შემავალი საგნები ექსტერნატის ფორმით დაძლიონ, გამოცდაზე რეგისტრაცია

Read more