მოსწავლეების რთული ქცევის გაუმჯობესება

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ქალაქ თბილისი 149-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებლის ლუდმილა მერებაშვილის პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიშს. დისციპლინის პრობლემის მოგვარება

Read more

მათემატიკურ დებულებათა დამტკიცების პრობლემა სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე

სამაგისტრო ნაშრომის საკვლევი თემა არის მათემატიკურ დებულებათა დამტკიცების პრობლება სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე. განხილულია შემდეგი საკითხები: თუ რა მეთოდით

Read more

კვლევის შედეგების პრეზენტაცია

მასწავლებლის სახლში სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა. კვლევა მასწავლებელთა პროფესიული გნვითარების ეროვნული ცენტრის დაკვეთით განხორციელდა

Read more