2019 წლის საუკეთესო მასწავლებლების გამოსავლენად კონკურსები გამოცხადდა

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციის პრესტიჟის ზრდის, წარმატებული პედაგოგიური პრაქტიკის გამოვლენისა და საზოგადოებისათვის საუკეთესო მასწავლებელთა წარდგენის მიზნით,

Read more

2018 წლის მიღწევები განათლების სფეროში

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ წარდგენილი იქნა ანგარიში 2018 წელს განხორციელებული ცვლილებებისა და მიღწევებისა. 2018 წელს: • ამოქმედდა პროფესიული

Read more

ცვლილება პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში

მუხლი 1. “პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, N15, 23.04.2007, მუხ. 117) 20′ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1′ პუნქტი: “1′. პროფესიული

Read more