2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები და ეტაპები განისაზღვრა

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები და ეტაპები განისაზღვრა: პირველი ეტაპი: 1. უმაღლესი

Read more

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის განცხადება

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, სახელმწიფოს წინაშე არსებული ფინანსური დავალიანების დაფარვის შესახებ, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის გამოხმაურება მოჰყვა.

Read more

საქართველოს განათლებისა და მენციერების სამინისტროს განცხადება

კახეთის რეგიონში სტიქიით დაზარალებული ოჯახების სტუდენტებს, რომლებიც სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ, ახალი 2012-2013 სასწავლო წლის სწავლის საფასურს სახელმწიფო სრულად დაუფარავს.

Read more