ავტორიზაციის საბჭომ IBSU-თან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა

რამდენიმე დღეა არ წყდება საუბრები შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტიტესთვის სტუდენტების მიღების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. მაღალი საზოაგოდებრივი ინტერსებიდან გამომდინარე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების

Read more

რა შეიცვლება უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში

გადაცემის სტუმარია: ირინა დარჩია – განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი.

Read more

ცვლილება “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონში

მუხლი 1. “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, N2, 10.01.2005, მუხ. 4) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:   1. მე-2 მუხლის:

Read more

უმაღლესი სასწავლებლების სსიპ-დან აიპ-ზე გადასვლა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შედარებითი ანალიზი. საჯარო

Read more