უცხოეთიდან საქართველოში მობილობის წესით გადმოსვლის ახალი მექანიზმი შეიქმნა

სტუდენტების ინტერესების დაცვის მიზნით, უცხოეთიდან საქართველოში მობილობის წესით გადმოსვლის ახალი მექანიზმი შეიქმნა. როგორც განათლების სამინისტროსგან ვიგებთ, კერძო კომპანიები, მოკლე ტექტური

Read more

ოსლოს უნივერსიტეტი ქართველ სტუდენტებს სრული დაფინანსების პროგრამას სთავაზობს

ოსლოს უნივერსიტეტი სტუდენტებს ბაკალავრისა და მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის სტიპენდიის პროგრამას სთავაზობს. ოსლოს უნივერსიტეტი 1811 წელს დაარსდა და ის ნორვეგიაში პირველი უმაღლესი

Read more

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კომენტარი

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების“ მიხედვით  ავტორიზაციის გაუქმების საფუძველი შესაძლებელია გახდეს დაწესებულების ავტორიზაციის 3

Read more

აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია გაუუქმდა

2012 წლის 18 დეკემბერს, სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში  შევიდა საინიციატივო ჯგუფის წერილი, რომელშიც მითითებული იყო ინფორმაცია საქართველოს

Read more