ვინ შეძლებს სწავლის დაწყებას I კლასში 2016 წელს

ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკად განსაზღვრულია 6 წელი, რაც

Read more